Devlet vergiyi kaldırıyor! Yasa meclisten geçti! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Devlet vergiyi kaldırıyor! Yasa meclisten geçti! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Pandemi döneminin ekonomik yüklerini azaltmak isteyen Ak Parti, 56 maddeden oluşan kanun teklifi ile küçük esnafa nefes aldıracak. 240 bin TL cironun altında kalan küçük esnafa vergi muafiyeti hakkı tanınacak. 900 bin esnafın yararlanması beklenen vergi muafiyeti için geri sayım başladı. Ekim ayı içerisinde kanun teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor.

Pandemi döneminin ekonomik yüklerini azaltmak isteyen Ak Parti, 56 maddeden oluşan kanun teklifi ile küçük esnafa nefes aldıracak. 240 bin TL cironun altında kalan küçük esnafa vergi muafiyeti hakkı tanınacak. 900 bin esnafın yararlanması beklenen vergi muafiyeti için geri sayım başladı. Ekim ayı içerisinde kanun teklifinin Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor.

Covid-19 aşılama işlemlerinin başlaması ile birlikte normalleşme dönemine girildi. Ak Parti, vatandaşın ekonomik sorunlarına çözüm üretmek adına yeni bir paket hazırlığına başladı. Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 56 maddelik kanun teklifi için son bir adım kaldı. TBMM’deki yasama yılının başlaması ile birlikte gündeme getirilecek olan ekonomik paket, küçük esnafa rahat bir nefes aldıracak. 240 bin ila 250 bin TL ciro elde eden küçük esnafları kapsayacak ekonomik paketin en önemli yanı vergi muafiyeti olacak. Gelir vergisi muafiyeti sayesinde, esnafın borç yükünün azaltılması planlanıyor. Ekonomik paket sadece 2021 yılını kapsamayacak, 2022 yılında da devam edecek. Yıllık cirosu 240 bin TL’nin üzerinde olan esnaf vergi muafiyeti hakkından yararlanamayacak.

Küçük esnafa vergi müjdesi

TBMM yasama yılının açılması ile birlikte Meclis Başkanlığına sunulacak olan kanun teklifi sadece küçük esnafı kapsamıyor. Aynı zamanda çiftçiler içinde düzenlemeler yapılacak. Çiftçilerin en önemli gider kalemleri arasında yer alan mazot içinde destek sağlanacak. Tarımın gelişmesi ve yeniden yapılandırılmasını sağlayacak adımlar atılacak. Çiftçilere mazot desteği sağlanacak. Çiftçilerin üretim oranlarına göre vergi muafiyet hakkı bulunacak. Ayrıca, hayvancılık ile ilgilenen vatandaşları teşvik edecek destekler sunulacak. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla ilgili düzenlemelerde nakdi destek verilecek. Tarım alanlarının boş kalmasını önlemek için su giderlerinde yarı yarıya indirim yapılacak. 

Youtuber ve sosyal medya fenomenleri vergi ödeyecek

56 maddelik ekonomik paket içerisinde online alışveriş ve sosyal medya fenomenleriyle ilgili düzenlemelerde yer alacak. İnstagram, Youtube ve Twitter gibi siteler üzerinden satış yapan kişilerin vergi defteri tutması zorunlu hale gelecek. Fenomen isimlerin gelirlerini vergi dairesine bildirmesi ve vergi ödemesi talep edilecek. İşbirliği ve reklam çalışmalarının tüketicilere haber verilmesi zorunlu olacak. Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin doğru bir şekilde bildirilmemesi halinde adli işlem başlatılacak. 

Tarımsal Destek Ödemeleri Gelir Vergisinden İstisna Olacak

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükelleflerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannameleri, işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verebilecek.

Bir takvim yılında elde edilen gelirler, şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.

Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, şubat ve haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Cari vergilendirme dönemi içindeki üç, altı ve dokuz aylık periyodlar üçer aylık dönemler itibarıyla geçici vergi dönemleri kabul edilecek. İlgili takvim yılı veya hesap döneminin son üç aylık dönemi ise geçici vergi dönemi kapsamında sayılmayacak, madde kapsamındaki mükellefler tarafından bu dönem için geçici vergi beyannamesi verilmeyecek.

Elektronik Ortamda Vergi Dairesi Kurulabilecek

Vergiye uyumlu mükelleflerin vergi indirimden yararlanma koşulu olan "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması" koşulu, yapılan tarhiyatların kesinleşmesine bağlı olacak. Söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim tutar sınırının yüzde 1'inden az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları ihlal edilmemiş sayılacak.

Yapılan tarhiyatın indirimden yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin hüküm, madde metninden çıkarılıyor. Kesinleşmiş tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle sınırlandırılacak.

Fiziki ortamdan bağımsız olarak elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Elektronik ortamda kurulan vergi dairelerinin diğer vergi dairelerinin şubesi olarak belirlenerek mükelleflere hızlı ve etkin hizmet verilebilmesinin sağlanması, vergi dairesince yapılan işlemlerin elektronik ortamda kurulan vergi daireleri tarafından da yerine getirilmesini temin edecek düzenlemeler yapma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının görev alanına ilişkin işlerde hizmet alımı yoluyla çalıştırılanlar ile hizmet alımı yapılanların ortak ve yöneticileri de öğrendikleri sırlar ve gizli kalması gereken diğer hususlar açısından yasaklara, bu görevlerinden ayrılsalar dahi uymak zorunda olacak.

Yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatlar, Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeksizin, vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar tarafından doğrudan yurt dışı temsilciliklerine gönderilecek.

3 bin 600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesi üzerinden de duyurulacak.

Uzaktan inceleme

Ticari faaliyetlerin icrasında değişen iş yeri kavramı, vergi incelemesine taraf olan mükelleflerin büyük çoğunluğunun elektronik defter ve belge kullanması, dijital veri depolama olanaklarının çeşitlenmesi, incelemelerin daha çok teknolojik ekipmanlar kullanılarak yapılması, inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması gibi gelişmelerin "uzaktan incelemeyi" mümkün hale getirdiği gerekçesiyle, teklifle, vergi incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bu bildirimi mükelleflerce yapılmış bildirim olarak kabul etmeye, bu şekilde kabul edilecek bildirimleri faaliyet konusu, gelir unsuru ile mükellefiyet, vergi, iş yeri ve şirket türlerini ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak tespit etmeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Fiziki ortamda tutulan defterlerde bulunan tasdik zorunluluğuna benzer şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığı ile müştereken veya kendisinin belirlediği usul, esas ve süreler dahilinde söz konusu defterler için berat alınması veya defterlerin onaylanması tasdik hükmünde sayılacak. Berat alınması ve onay işlemlerinde belirlenen usul, esas ve sürelere uyulmaması halinde ise defterlerin tasdik ettirilmemiş kabul edilecek.

Mükelleflere kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılması uygulaması kapsamına elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgeler de dahil edilecek.

Yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan muafiyet, istisna, zarar mahsubu ve benzeri konularda, tasdik raporunun gerekli süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük süre verilecek ve bu süre içinde verilmesi halinde tasdik raporu zamanında verilmiş sayılacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilecek.

Kurumlar Vergisi beyan sürelerinde düzenlemeye gidilen teklifle, Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen üçüncü ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecek.

Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın yüzde 10'luk kısmı, Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek.

Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine, yarın saat 13.30'da devam edilecek.

Editör

HABERE YORUM KAT

UYARI: Sizlerin seslerinizi duyurabilmek için yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dikkat çeken yorumları sizlerin sesinizi duyurmak için haberleştiriyoruz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum