Memur, emekli ve sözleşmeli personelleri sevindiren büyük artış! 18.258,96 TL oldu

Memur, emekli ve sözleşmeli personelleri sevindiren büyük artış! 18.258,96 TL oldu

Emekli, memur ve sözleşmeli personel ile ilgili son dakika açıklaması! Büyük artış, 18.258,96 TL oldu. Memur, sözleşmeli personel ve emekli maaşlarına zam geldi. Bu çerçevede maaş katsayısındaki artışla birlikte memur ve diğer kamu görevlilerine ödenen bazı ödemelerde 2022 yılı temmuz ayı itibarı ile artış oldu. Hangi ücretler arttı? Artış kimleri etkiliyor?

Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına temmuz zammı yapıldı. Emeklilerin maaşlarında yüzde 42,35, memur maaşlarında ise yüzde 41,67 oranında artış gerçekleşti. Bu artışın maaş dışındaki ödemelere de etkisi oldu. Memur, emekli ve sözleşmeli personelin aldığı pek çok ek ödeme arttı. Huzur hakkı, çocuk yardımı gibi ücretle artarken sözleşmeli personelin sözleşme tavanında da artış oldu. Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 18.258,96 TL olarak belirlendi. İşte zam sonrası artan tüm ödemeler...

Memur, sözleşmeli personel ve emekli maaşlarına zam geldi. Bu çerçevede maaş katsayısındaki artışla birlikte memur ve diğer kamu görevlilerine ödenen bazı ödemelerde 2022 yılı temmuz ayı itibarı ile artış oldu. Hangi ücretler arttı? Artış kimleri etkiliyor? Yeni Şafak'tan Ahmet Ünlü memur ve emekli maaşlarına yapılan artışın ardından en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Görevdeki memurlar ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor.

Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022’nin Temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 41,69 oldu.

Buna göre Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,333603), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (5,221532), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,105796) olarak belirlenmiştir.

2- Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı ne kadar oldu? 

375 sayılı KHK’nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür. Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2022 yılı Temmuz- Aralık döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı;13.558 x 0,333603= 4.522,98 TL - 34,32 TL (Damga Vergisi)Net ödenecek miktar= 4.488,66 TL

3- Zamdan memur emeklileri de yararlanacak mı? 

Memurlara yapılan zam oranları emeklilere de doğrudan yansımaktadır. Çünkü memur emeklilerinin maaşları için esas alınan maaş katsayısı ve taban aylık katsayısı doğrudan memur emeklilerinin maaşlarını etkilemektedir.

Bu nedenle memurlar için öngörülen yüzde 41,69 oranındaki zam oranı memur emeklilerine de aynı şekilde yansıyacak. Ayrıca asgari ücret kadar tutarın vergi matrahından indirilmesi sadece memurlara ilave maaş olarak yansıyacaktır. Yani asgari ücret artışı memur emeklilerine yansımayacak

4- SSK, Bağ-Kur ve Tarım-Bağ-Kur emeklilerinin zammı ne kadar olacak? 

SSK, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2022’in ilk 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 42,35 olarak açıkladı. Buna göre emekliler de maaşlarını yüzde 42,35 oranında zamlı alacak.

5- Emeklilere yönelik başka hangi düzenleme yapıldı? 

Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la en düşük emekli aylığı 3.500 TL’ye yükseltildi.

6- En düşük emekli aylığı 3.500 TL mi olacak, daha fazla alanlar da var mı? 

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun’a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece’nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının birinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 6,077.67 TL’dir. 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir.

Buna göre Kanunun 55’inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesine göre 1.500 TL’den az olamamaktadır. Ancak 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesine göre ödenen 2.500 TL tutarı Temmuz ayından itibaren 3.500 TL’ye çıkarılmıştır.

7- En düşük emekli aylığından dul ve yetimler nasıl yararlanacaklardır? 

Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra Temmuz ayından itibaren en düşük emekli aylığı 3.500 liraya yükselecektir. Bu tutar emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacaktır. Yani 3500 TL’nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin Temmuz ayında 3500 TL’ye yükseltilen emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve 1 yetimi kalmışsa; 3.500 x % 50= 1.750 TL dula,3.500 x % 25= 875 TL de yetime ödenecektir.

8- Cumhurbaşkanı emekli maaşı ne kadar oldu? 

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, eski Başbakanlar, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu nedenle konu oldukça hassas bir öneme sahiptir.

5510 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinde; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmakta:

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 1.209.000 TL’dir. Bu rakama göre 2022 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği:1.209.000 ÷ 12 = 100.750 TL’dir.

Bu verilere göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 100.750 x % 40 = 40.300 TL’dir. Memur ve emeklilere gelen zam Cumhurbaşkanı maaşına ve emekli maaşına yansımayacak.

7417 sayılı Kanunla Milletvekili emeklilerine yapılan emekli maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlenmesi sona erdirildi.

9- TBMM Başkanı ve Başbakan maaşı Cumhurbaşkanı maaşını geçti 

7417 sayılı Kanun’la 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “istek tarihindeki Cumhurbaşkanı’na ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanı’na bağlanacak yaşlılık aylığının % 75’i oranında” ibaresi “126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı’na ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40’ı esas alınarak Cumhurbaşkanı’na bağlanacak yaşlılık aylığının % 45’i oranında” ibaresi “115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Bu madde kapsamında” ibaresi “Birinci fıkra kapsamında” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “ve bu aylıklar” ibaresi “ve bu madde kapsamında bağlanan aylıklar” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre TBMM Başkanı ve Başbakan’a 126.000 * 0,333603 = 42.033,97 TL tutarında emekli maaşı ödenecek. Milletvekillerinin emekli maaşı ise 115.225 * 0,333603 = 38.439,40 TL oldu.

Bu rakamlara göre Cumhurbaşkanı 40.300 TL emekli maaşı alırken TBMM Başkanı ve Başbakanın emekli maaşı 42.033,97 TL olduğu için Cumhurbaşkanı’nın emekli maaşını geçmiş oldu.

10- Cumhurbaşkanı ödeneği kimlerin emekli maaşlarını etkiliyor? 

TBMM Başkanı ve eski Başbakanların emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’i idi. Ancak 7417 sayılı Kanun’la TBMM Başkanı ve Başbakan’la milletvekillerinin emekli maaşının Cumhurbaşkanı ödeneğine göre ödenmesi sona erdirildi.

11- Yüzde 41,69 oranındaki memur maaş zammı Cumhurbaşkanı ve vekil maaşlarını etkiler mi? 

Cumhurbaşkanı’nın aldığı maaş ve emekli maaşı, maaş katsayısındaki artışlardan etkilenmemektedir.

Ancak son düzenleme sonrasında bakanların ve milletvekillerinin emekli maaşları maaş katsayısına göre belirleneceği için memurlara yapılan zam oranında bunların hem görev maaşları hem de emekli maaşları artacaktır.

12- Yüzde 41,69 oranındaki memur maaş zammı Milletvekili maaşını etkiler mi? 

Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu kanunun birinci maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar” hükmüne yer verilmiştir.

En Yüksek Devlet Memuru ifadesi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla milletvekili ve bakanların maaşlarının kıstas alındığı maaş Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na ödenen maaştır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için ödenecek maaş tutarı ise mülga 3056 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Mülga 3056 sayılı Kanun’un Sözleşmeli Personel başlıklı 35’inci maddesinde “Başbakanlık merkez teşkilatında, müsteşar kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir.

Bu şekilde istihdam edilen müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu’nca tespit edilir” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık’ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarında da Başbakanlık Müsteşarı’na sözleşme ücretine ilaveten hangi ödemelerin yapılacağı belirlenmiş olup, bunlar arasında özel hizmet tazminatı, makam tazminatının yarısı ve fazla çalışma ücreti yer almaktadır.

703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye göre ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yapılacak ödemeler için, Başbakanlık Müsteşarı’na yapılan ödemelere ilişkin mülga hükümlere atıf yapılmıştır. Dolayısı ile en yüksek devlet memuru aylığı tutar olarak değişmemiş oldu. Bu nedenle maaş katsayısındaki artışlar bakan ve milletvekili maaşını da arttırmaktadır. Buna göre bakan ve milletvekillerine İdari İşler Başkanı’na yapılan aylık ödemelerin 1,5 katı tutarında ödeme yapılmaktadır.

13- Bakan maaşları milletvekili maaşlarından ne kadar fazladır? 

3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları İle Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun’un birinci maddesinde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir. Buna göre, milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır. Yani bakanlara ödenen maaş milletvekillerine ödenen maaştan 1.668 TL daha fazladır.

14- 5510 sayılı Kanun’a tabi milletvekillerinin daha düşük ücret aldıkları doğru mudur? 

15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan bakan ve milletvekilleri 5510 sayılı Kanun’a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun’a tabi olan bakan ve milletvekillerinden daha az ücret alırlar. Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır. Ancak emekli olunca her ikisi de aynı emekli maaşını alacaklardır. Yani milletvekilleri emekli maaşında 5510 veya 5434 ayrımı yoktur.

15- En yüksek devlet memuru aylığı nedir, nasıl hesaplanır ve Temmuzda ne kadar oldu? 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın ek göstergesi 8400 olmasına rağmen En Yüksek Devlet Memuru aylığı hesabında 8000 ek gösterge esas alınacaktır.

Dolayısıyla esas alınan gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Buna göre, 2022 yılı Temmuz sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı= 9500 x 0,333603= 3.169,22 TL’dir.

16- Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavan tutarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi tutarı kadardır. Buna göre, 01.07.2022 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavan tutarı 15.371,40 TL oldu.

17- Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Temmuz’da ne kadar oldu? 

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu tutar ise 2.100*0,333603 = 700,56 TL’dir.

18- Temmuz ayından itibaren sözleşmeli personelin sözleşme tavanı ne kadar oldu? 

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 18.258,96 TL’dir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 16.277,45 TL’dir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın beş katını geçememektedir.

19- Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği tutar arttı 

Asker Alma Kanunu’nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu maddesine göre; bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadardır.

Bu hüküm gereğince bedelli askerlik yapacak kamu personeli dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik tutarı Temmuz ayı sonrasında 240.000 * 0,333603 = 80.064,72 TL olmuştur.

20- Mahalli idare personeline ödenen sosyal denge tazminatı ne kadar arttı? 

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120’sidir. Yani 9500 * 0,333603*1,2 = 3.803 TL’dir.

Sosyal denge tazminatı vergiden istisna tutulmadığı için hem % 15 gelir vergisi hem de 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Temmuz ayı itibarı ile memur, sözleşmeli personel ve emekliye verilen zammın ardından pek çok ödeme kaleminde artış oldu. İşte memurlara ve diğer kamu görevlilerine yapılacak bazı ödemelerdeki artış...

Temmuz’dan itibaren memura verilecek ödül tutarı ne kadar oldu? 

Memura yapılacak ödülde esas alınan unsur üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilmektedir.

Bu tutar ise 9500* 0,333603 * % 200 = 6.338,45 TL’dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Maddede dikkat çeken önemli bir husus da ilişkili bakanların ödül verip veremeyeceği hususudur. Kanunda ilişkili bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu konuya açıklık getirebilir.

Huzur hakkı nedir, ödenecek tutar nasıl belirlenir ve Temmuz ayında ne kadar oldu? 

375 sayılı KHK’nin Ek 29’uncu maddesinde huzur hakkıyla ilgili şu ifadelere yer verilmiştir: “Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı’nca üç katına kadar artırılabilir.”

Buna göre kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve tutarına yer verilmişse bu ödeme yapılabilmektedir. Genellikle bu ödeme 9000* 0,333603 = 3.002,42 TL olup, bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının düşük olması nedeniyle ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.

Mal beyanında esas alınacak şube müdürü maaşı ne kadar oldu? 

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’nca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 01/07/2022 tarihi itibarıyla 14.783,61 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın kendilerine aylık ödenmeyenleri kapsadığını ifade etmek isteriz. Yani memurlarla ilgisi yoktur.

Eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu? 

Yüzbinlerce memurun merak ettiği konulardan birisi de 2022 yılında aile yardımı ödeneğinde ne kadar artış olduğudur. Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanun’un 202’nci maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddeye göre; evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verileceği düzenlenmiştir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.273, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

Bu maddeye göre aile yardımı ödeneği tutarını belirleyen iki unsur vardır. Bunlardan birincisi gösterge, ikincisi ise aylık katsayısıdır. Bu çerçevede, 2022 yılının ilk yarısında aile yardımı ve çocuk yardımı ödeneğinin parasal tutarı; aile yardımı ödeneğinin iki unsuru olan eş ve çocuk için ödenen yardım tutarı şu şekilde açıklanabilir. Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,333603 = 758,27 TL Her bir çocuk için; 250 x 0,333603 = 83,4 TL Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,333603 = 166,8 TL

Güvenlik korucuları ne kadar ücret alacak? 

442 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,333603 = 4.883,94 TL’dir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.

Ancak bu ödemenin asgari ücretin altında kalması halinde aradaki farkın tazminat olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Bu ödemenin 2022 yılı için belirlenen 5.500,35 TL tutarındaki asgari ücretin altında kalması nedeniyle aradaki fark tazminat olarak ödenecektir.

Şeref Aylığı ile Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak? 

Temmuz ayından itibaren, Milli Mücadele’ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı’nın Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması’na kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1’inci ve Ağustos 2’nci Barış Harekatı’na Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 6.503 * 0,333603 = 2.169,42 TL aylık bağlanacaktır.

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75’i) esas alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme dönemlerinde kendileri için 6.503* 0,333603 = 2.169,42 TL, dul eşleri için 5.203* 0,333603 = 1.735,73 TL, diğer yakınları için 3.619* 0,333603 = 1.207,30 TL ödeme yapılacaktır.

Koruma kararı devam eden kızlardan evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar arttı? 

Temmuz ayından itibaren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en 50.000 * 0,333603 = 16.680,15 TL tutarında evlenme yardımı yapılacaktır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir. 2022 yılında en büyük artış bu ödemede yapılmıştır.

Kaynak: Yeni Şafak - Ahmet Ünlü

HABERE YORUM KAT

UYARI: Sizlerin seslerinizi duyurabilmek için yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dikkat çeken yorumları sizlerin sesinizi duyurmak için haberleştiriyoruz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.