BDSM nedir, ne demek? Yeni başlayanlara öneriler ve BDSM'e gizemli yolculukta yerini al

BDSM nedir, ne demek? Yeni başlayanlara öneriler ve BDSM'e gizemli yolculukta yerini al

BDSM, "Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma ve farklı güç dinamikleri ve oyuncaklar içeren birçok aktiviteyi ifade eder. Bu aktiviteler, iki veya daha fazla kişi arasında güvenli ve rıza temelli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve insanların cinsel kimliklerini keşfetmelerine ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı ol

, "Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma ve farklı güç dinamikleri ve oyuncaklar içeren birçok aktiviteyi ifade eder. Bu aktiviteler, iki veya daha fazla kişi arasında güvenli ve rıza temelli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve insanların cinsel kimliklerini keşfetmelerine ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabilir. Ancak, BDSM her zaman güvenli, rıza temelli ve ahlaki kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu blog yazısında, BDSM hakkında daha fazla bilgi edinmek, BDSM topluluğunu ve etik kurallarını öğrenmek ve BDSM deneyimlerinde kullanılan araç ve oyuncakları keşfetmek için ipuçları ve öneriler sunacağız.

BDSM Nedir, Ne Demek?

BDSM, genellikle cinsel ilişkilerde veya diğer etkileşimlerde kullanılan bir terimdir ve “Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu terim, insanların farklı cinsel tercihlerinin bir parçası olarak farklı güç dinamiklerini ve oyuncakları içeren birçok aktiviteyi ifade eder.

BDSM, iki veya daha fazla kişi arasında güvenli ve rıza temelli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Aktiviteler genellikle bir tarafın diğerine baskın olduğu veya kontrolün paylaşıldığı bir şekilde gerçekleşir. Bunlar arasında cinsel işlev bozukluğu, oyuncak kullanımı, rol yapma, kelepçe ve ip kullanımı, disiplin, cezalandırma ve benzeri aktiviteler yer alabilir.

BDSM, taraflar arasında açık iletişim, güven ve rıza temelinde gerçekleştirildiğinde, insanların cinsel kimliklerini keşfetmelerine ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olabilir. Ancak, her zaman güvenli, rıza temelli ve ahlaki kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir.

img-644ce9803213f7-54049053-93569657.jpg

BDSM Tarihi

BDSM'nin kökenleri, tarihin çok eski zamanlarına kadar uzanır. Antik Roma'da, köle sahipleri kölelerini disiplin altında tutmak için birçok farklı yöntem kullanırlardı. Ayrıca, Orta Çağ'da cezalandırma ve kontrol aracı olarak işkence cihazları kullanılmıştı.

Modern BDSM kültürü, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahiptir. 19. yüzyılın sonlarına doğru, fantezi edebiyatı ve erotik edebiyatın popüler hale gelmesi, BDSM fantezilerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

1950'lerde ve 1960'ların başlarında, BDSM, LGBT hareketiyle birlikte alt kültür olarak kabul edilmeye başlandı. Bu dönemde, ilk kez BDSM etkinlikleri ve partileri düzenlendi.

1970'lerde BDSM, ilk kez resmi olarak tanımlanan bir terim haline geldi ve altkültür hareketi olarak daha da yaygınlaştı. Bu dönemde, birçok BDSM topluluğu ve organizasyonu kuruldu ve BDSM literatürü gelişmeye başladı.

Günümüzde, BDSM kültürü, toplulukları, etkinlikleri ve internet sayfaları gibi birçok farklı kaynakla yaygınlaşmıştır. BDSM, cinsel kimliklerini ve arzularını keşfetmek isteyen insanlar arasında popüler bir seçenek haline gelmiştir ve açık fikirli ve rıza temelli bir şekilde gerçekleştirildiğinde, insanların cinsel yaşamlarına pozitif etkileri olabilir.

 Bondage ve Disiplin

Bondage ve Disiplin (B&D) BDSM'in bir parçasıdır ve güç dinamikleri içeren bir aktivitedir. Bondage, partnerlerden birinin diğerini fiziksel olarak kontrol etmesini sağlayan bir tekniktir. Bu, elleri, ayakları veya bedenin diğer kısımlarını bağlama veya immobilize etme yoluyla yapılabilir.

Disiplin, B&D'nin diğer yönüdür ve bir partnerin diğerine disiplin vermesi veya ceza vermesi anlamına gelir. Bu, sözlü cezalar, vücuda hafif darbeler veya diğer cezalandırma teknikleri yoluyla gerçekleştirilebilir.

B&D, rıza temelli bir şekilde gerçekleştirildiğinde, partnerler arasındaki güveni arttırabilir ve birçok insanın cinsel zevklerine ve fantazilerine hitap edebilir. Ancak, güvenli kelimesi burada oldukça önemlidir, çünkü bu aktivitelerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygun araç ve ekipmanların kullanımı ve iyi iletişim büyük önem taşır.

Dominance ve Submission

Dominance ve Submission (D&S) BDSM'in bir diğer parçasıdır ve güç dinamikleri içeren bir aktivitedir. Dominance, bir partnerin diğerine fiziksel veya duygusal olarak üstünlük sağladığı bir durumdur. Submission ise, bir partnerin diğerine teslim olması ve onun kontrolü altında olması anlamına gelir.

D&S, güvenli, rıza temelli bir şekilde gerçekleştirildiğinde, partnerler arasındaki güven ve bağlılık hissini arttırabilir. Dominant partner, kontrol ve sorumluluk hissi nedeniyle kendini güçlü ve tatmin edilmiş hissederken, submissive partner, güvenli bir ortamda tamamen teslimiyet hissi yaşayabilir ve bu, birçok insan için cinsel zevklerine ve fantazilerine hitap edebilir.

Ancak, D&S'nin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için, partnerler arasında iyi bir iletişim kurulması ve sınırların belirlenmesi önemlidir. D&S aktivitelerinde kullanılan araç ve oyuncakların güvenli ve uygun şekilde kullanılması da büyük önem taşır. Ayrıca, submissive partnerin her zaman rızası olmadan kontrol altında tutulması veya zorlanması, BDSM etiği açısından kabul edilemezdir.

Sadizm ve Masochism

Sadizm ve Masochism (S&M) BDSM'in bir diğer parçasıdır ve güç dinamikleri içeren bir aktivitedir. Sadizm, bir partnerin diğerine fiziksel veya duygusal acı veya rahatsızlık verme zevkini alması anlamına gelir. Masochism ise, bir partnerin diğerine fiziksel veya duygusal acı veya rahatsızlık çekmekten zevk alması anlamına gelir.

S&M, rıza temelli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğinde, partnerler arasındaki güveni ve bağlılığı arttırabilir ve birçok insanın cinsel fantazilerine ve zevklerine hitap edebilir. Ancak, S&M aktiviteleri, güvenli, sağlıklı ve sınırları belirlenmiş bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Bu aktiviteler sırasında kullanılan araç ve oyuncakların güvenli ve uygun şekilde kullanılması da önemlidir.

Ayrıca, S&M aktivitelerinde, her iki partnerin de rızası olmadan fiziksel veya duygusal acı vermek veya çekmek kabul edilemezdir. İletişim, güven ve rıza temelli yaklaşım, S&M aktivitelerinde anahtar unsurlardır ve her iki partnerin de birbirine saygı duyması ve sınırlarını belirlemesi gerekir.

Rıza ve İletişim

BDSM aktivitelerinde en önemli konulardan biri, her iki partnerin de rızası ve iletişimidir. BDSM aktivitelerinin rıza temelli olması, her iki partnerin de aktivitelerin ne olduğunu ve nelerin yapılabileceğini açıkça anlaması ve kabul etmesi gerektiği anlamına gelir. Rızanın verilmesi, her zaman özgür iradeyle verilmiş bir karar olmalıdır ve herhangi bir baskı veya zorlama olmamalıdır.

Ayrıca, BDSM aktiviteleri sırasında iyi bir iletişim kurmak, partnerlerin ihtiyaçlarını, sınırlarını ve beklentilerini açıkça ifade etmelerini sağlar. Partnerlerin birbirleriyle açık ve dürüst bir şekilde konuşmaları, aktivitelerin güvenli ve keyifli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. İletişim, partnerlerin birbirlerine neyin uygun olduğunu, nelerin sınırları aştığını ve hangi araçların veya oyuncakların kullanılabileceğini anlamalarını sağlar.

BDSM aktiviteleri sırasında iyi bir iletişim kurmak, ayrıca partnerler arasındaki güveni artırır ve birbirlerine saygı duyduklarını gösterir. Partnerlerin birbirlerine açık ve dürüst olmaları, hem fiziksel hem de duygusal olarak güvenli bir ortam sağlar ve BDSM aktivitelerinin keyifli bir deneyim olmasını sağlar.

SSC ve RACK

SSC ve RACK, BDSM topluluğunda güvenli ve sağlıklı bir yaklaşımı teşvik etmek için kullanılan iki farklı yaklaşımdır.

SSC, "Safe, Sane, Consensual" (Güvenli, Akılcı, Rıza Temelli) kısaltmasıdır ve BDSM aktivitelerinin güvenli, sağlıklı ve rıza temelli gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgular. SSC, her iki partnerin de fiziksel ve duygusal sağlığına önem verir ve herhangi bir aktiviteye girmeden önce tüm risklerin anlaşılması ve sınırların belirlenmesi gerektiğini savunur. SSC, genellikle BDSM topluluğunda en çok kabul gören yaklaşımdır.

RACK ise, "Risk Aware Consensual Kink" (Risk Farkında Olan Rıza Temelli Fetiş) kısaltmasıdır ve BDSM aktivitelerindeki riskleri ve bu risklerin kabul edilmesi gerektiğini vurgular. RACK, her iki partnerin de aktivitelerin ne olduğunu ve hangi riskleri içerdiğini anlaması gerektiğini savunur ve her iki partnerin de riskleri kabul ederek rıza temelli olarak aktivitelere girmesi gerektiğini belirtir. RACK, bazı BDSM toplulukları tarafından SSC'nin eksik olduğu düşünüldüğü durumlarda tercih edilen bir yaklaşımdır.

Her iki yaklaşım da, güvenli ve rıza temelli BDSM aktivitelerinin teşvik edilmesi için önemlidir. Ancak, SSC genellikle daha yaygın olarak kabul görmektedir. Her iki yaklaşım da partnerlerin sağlığını ve güvenliğini önemseyen ve iyi bir iletişimi vurgulayan bir yaklaşımı benimser.

Roller ve Kimlikler

BDSM topluluğunda, insanlar genellikle farklı roller ve kimlikler benimserler. Bu roller ve kimlikler, BDSM aktivitelerinde partnerler arasındaki güç dengesini belirleyebilir.

Bazı yaygın BDSM rolleri arasında şunlar bulunur:

 • Dominant (Baskın): Bu roldeki kişi, kontrolü ele alır ve diğer partneri yönetir. Dominant kişi, partnerinin ihtiyaçlarını ve sınırlarını anlar ve bunları gözetir.

 • Submissive (Teslimiyetçi): Bu roldeki kişi, kontrolü dominant kişiye bırakır ve onun yönetiminde hareket eder. Submissive kişi, dominant kişinin ihtiyaçlarını karşılamak ve sınırlarını aşmamak için çaba gösterir.

 • Switch (Değiştirici): Bu roldeki kişi, hem dominant hem de submissive rollerini değişebilir. Switch, farklı zamanlarda farklı rolleri benimseyebilir.

 • Top: Bu roldeki kişi, BDSM aktivitelerinde yönetici ve kontrol sahibi olur. Top, aktiviteleri planlar, yönetir ve kontrol eder.

 • Bottom: Bu roldeki kişi, BDSM aktivitelerinde submissive rolünü üstlenir ve partnerin yönetiminde hareket eder. Bottom, aktiviteler sırasında partnerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

BDSM topluluğunda ayrıca farklı kimlikler de vardır. Bazı yaygın BDSM kimlikleri arasında şunlar bulunur:

 • Master/Mistress (Efendi): Bu kimlikteki kişi, submissive partnerine sahip olur ve onu kontrol eder. Master/Mistress, partnerin ihtiyaçlarını ve sınırlarını anlar ve bunları gözetir.

 • Slave (Köle): Bu kimlikteki kişi, Master/Mistress'e tamamen bağlıdır ve onun emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 • Daddy/Mommy (Baba/Anne): Bu kimlikteki kişi, submissive partnerine bir baba veya anne figürü olarak yaklaşır ve onunla ilgilenir. Daddy/Mommy, partnerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır ve onu korur.

 • Little (Küçük): Bu kimlikteki kişi, kendisini çocuksu bir şekilde ifade eder ve Daddy/Mommy figürüne ihtiyaç duyar.

Bu roller ve kimlikler, BDSM aktiviteleri sırasında partnerler arasındaki güç dengesini belirleyebilir ve aktivitelerin keyifli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak, herhangi bir rol veya kimlik, kişinin gerçek hayatta nasıl davrandığıyla ilgili değildir ve sadece BDSM aktiviteleri sırasında geçerlidir.

 BDSM Etkinlikleri ve Senaryolar

BDSM topluluğunda, birçok farklı etkinlik ve senaryo vardır. Bu etkinlikler ve senaryolar, partnerlerin birbirleriyle etkileşimde bulunurken keyifli ve güvenli bir deneyim yaşamalarına yardımcı olabilir. İşte yaygın BDSM etkinlikleri ve senaryoların birkaç örneği:

 • Munch: Bu etkinlik, BDSM topluluğundan insanların bir araya gelerek sosyalleştiği bir yemek veya kahve buluşmasıdır. Munch, BDSM kültürü hakkında konuşmak, yeni insanlarla tanışmak ve paylaşımlarda bulunmak için güvenli bir ortam sağlar.

 • Play Party: Bu etkinlik, insanların BDSM aktiviteleri için bir araya geldiği bir parti veya toplantıdır. Play Party, birçok farklı aktivitenin gerçekleştirilebileceği bir ortam sunar ve katılımcılar arasında önceden belirlenmiş rıza, güvenlik ve kurallara uyulur.

 • Dungeon: Bu, BDSM aktiviteleri için özel olarak tasarlanmış bir oda veya alan anlamına gelir. Dungeon, birçok farklı BDSM aracı ve oyuncaklarını barındırır ve güvenli bir ortamda deneyim yaşamak isteyen insanlar için ideal bir seçenektir.

 • Bondage: Bu senaryoda, bir partner diğerine bağlanır. Bondage, birçok farklı bağlama tekniği ve aracı kullanarak gerçekleştirilebilir ve partnerler arasındaki güç dengesi submissive tarafına kayar.

 • Power Exchange: Bu senaryoda, bir partner diğerine gücünü tamamen devreder ve diğer partner kontrolü ele alır. Power Exchange, partnerler arasındaki güç dengesinin tamamen değişmesine neden olur.

 • Age Play: Bu senaryoda, partnerlerden biri kendisini daha genç bir yaşta hisseder ve davranır. Age Play, Daddy/Mommy ve Little kimlikleri arasında gerçekleşir ve genellikle Daddy/Mommy partneri Little partneriyle ilgilenir.

Bu sadece birkaç örnek olup, BDSM topluluğunda birçok farklı etkinlik ve senaryo bulunabilir. Ancak, hangi senaryo veya etkinliğin gerçekleştirildiği durumda, partnerler arasında güvenli ve sağlıklı bir iletişim kurmak önemlidir ve önceden belirlenmiş rıza ve kurallara uyulması gerekir.

Topluluk ve Destek

BDSM topluluğu, çeşitli etkinlikler, gruplar ve forumlar aracılığıyla birbirine bağlı bir topluluktur. Bu topluluk, kişisel deneyimleri, bilgi paylaşımı ve destek sağlama konularında birbirine yardımcı olur.

BDSM topluluğu içinde, bazı insanlar kendilerini bir araya getiren özellikler, ilgi alanları ve kimlikler üzerinde odaklanan alt topluluklar da bulunur. Örneğin, belirli bir fetişe sahip olan insanlar veya belirli bir kimlik (örneğin, Daddy/Mommy ve Little) ile kendilerini tanımlayan insanlar arasında gruplar mevcuttur.

BDSM topluluğu aynı zamanda insanların sağlık, güvenlik ve rıza konularında bilgi ve destek sağlamak için bir araya gelir. Topluluk, üyeler arasında sıkı bir etik kurallarına sahip olduğu için, güvenli ve sağlıklı deneyimler yaşamak isteyen insanlar için bir destek kaynağı olabilir.

BDSM topluluğuna katılmak, kişisel bir seçimdir. Ancak, birçok insan, bu topluluğun kendilerine birçok fayda sağladığını düşünüyor. Özellikle, deneyim paylaşımı ve destek, BDSM ile ilgili konularda kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir.

Güvenlik ve Sağlık

BDSM etkinlikleri ve deneyimleri, birçok fiziksel ve duygusal risk taşıdığı için güvenlik ve sağlık çok önemlidir. BDSM topluluğu, üyelerinin güvenliği ve sağlığına öncelik vermektedir.

BDSM etkinliklerinde, güvenlik için çeşitli önlemler alınır. Örneğin, birçok etkinlikte "oyuncu sözleşmeleri" kullanılır. Bu sözleşmeler, oyuncuların sınırlarını belirleyen ve sağlık durumlarını açıklayan yazılı anlaşmalardır. Ayrıca, birçok etkinlikte, deneyimli güvenlik görevlileri de bulunur. Bu görevliler, acil durumlar için hazırlanmış bir güvenlik planına sahiptirler.

BDSM deneyimleri sırasında, oyuncuların sınırlarına saygı duymak ve rıza almak çok önemlidir. Oyuncuların birbirleriyle açık ve dürüst iletişim kurması gerekmektedir. Ayrıca, BDSM oyuncaklarının ve araçlarının doğru kullanımı ve temizliği de önemlidir. Bu, cilt tahrişleri, enfeksiyonlar ve diğer sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

BDSM topluluğu, üyelerinin güvenliği ve sağlığı konusunda bilinçlendirme yapmak için de çaba sarf eder. Birçok etkinlikte, güvenli ve sağlıklı BDSM uygulamaları hakkında seminerler ve atölyeler düzenlenir. Ayrıca, topluluk üyeleri birbirlerine destek sağlamak için danışmanlık hizmetleri ve psikolojik yardım da sunmaktadırlar.

BDSM deneyimleri, sağlıklı, güvenli ve keyifli olabilir. Ancak, oyuncuların güvenlik ve sağlık konularına öncelik vermesi çok önemlidir. Doğru hazırlık, iletişim ve ekipman kullanımı ile, BDSM deneyimleri sırasında riskler en aza indirilebilir.

BDSM Oyuncakları ve Araçları Nelerdir?

BDSM oyuncakları ve araçları, BDSM deneyimlerinde kullanılan birçok farklı cihaz, alet ve malzemeden oluşur. Bu araçlar, BDSM deneyimlerinde çeşitli hisler, uyarılar ve duygular yaratmak için tasarlanmıştır ve birçok farklı şekil, boyut, malzeme ve işlevde olabilir. İşte BDSM oyuncakları ve araçlarından bazıları:

 1. Kelepçeler: Metal, deri veya kauçuk malzemeden yapılan kelepçeler, elleri veya ayakları birbirine veya başka bir yere bağlamak için kullanılabilir.

 2. Kırbaç ve Kamçılar: Deri, kauçuk veya PVC'den yapılan kırbaç ve kamçılar, hafif bir dokunuştan sert bir vuruşa kadar farklı hisler yaratmak için kullanılabilir.

 3. Knebler: Ağız kapanları veya knebler, ağzı kapatarak konuşmayı veya bağırmayı engelleyen oyuncaklardır. Deri, silikon veya kauçuktan yapılabilirler.

 4. Elektro stimülasyon araçları: Elektro stimülasyon araçları, cinsel bölgelerde veya vücudun diğer bölgelerinde elektriksel uyarılar kullanarak farklı hisler yaratmak için tasarlanmıştır.

 5. Dildolar ve vibratörler: Seks oyuncakları, BDSM deneyimlerinde de kullanılabilir ve birçok farklı boyut, şekil ve titreşim seviyesi mevcuttur.

 6. Kafesler ve Zindanlar: Büyük ölçekli BDSM deneyimleri için tasarlanmış özel yapılar da mevcuttur. Bu yapılar, bireyleri kafeslere veya zindanlara hapsederek kontrolü artırabilir ve farklı BDSM aktivitelerine imkan sağlayabilir.

BDSM oyuncakları ve araçları, farklı zevk ve tercihlere göre değişebilir. Ancak, her zaman güvenli, rıza temelli ve sağlıklı bir şekilde kullanılması önemlidir.

BDSM Dünyasına Yeni Başlayanlar İçin İpuçları ve Öneriler

BDSM dünyasına yeni başlayanlar için bazı ipuçları ve öneriler şunlardır:

 1. Kendinizi ve sınırlarınızı tanıyın: Kendinize karşı dürüst olun ve nelerden hoşlandığınızı, nelerden hoşlanmadığınızı ve nelerin sizi rahatsız ettiğini bilin. Bu, sınırlarınızı belirlemenize ve BDSM deneyimlerinizde daha güvenli hissetmenize yardımcı olacaktır.

 2. İletişim kurun: BDSM, açık ve sağlıklı bir iletişim gerektirir. Partnerinizle ne yapacağınızı ve ne yapmaktan hoşlanmadığınızı konuşun. Her ikiniz de açık bir şekilde konuşarak rıza ve güvenlik konularında birbirinize güvenebilirsiniz.

 3. Yavaş ve emin adımlarla ilerleyin: BDSM dünyasına yeni girenler, sınırlarını ve hoşlandıklarını keşfetmek için kendilerine zaman vermelidir. Aşırıya kaçmadan, yavaş ve emin adımlarla ilerlemek önemlidir.

 4. Araştırma yapın: BDSM dünyası oldukça geniştir ve birçok farklı aktivite, araç ve oyuncaklar içerir. Bu nedenle, araştırma yapmak ve kendinize uygun olanları seçmek önemlidir.

 5. Güvenli kelimesi belirleyin: Partnerinizle birlikte bir güvenli kelime belirleyin. Bu kelime, oyuncuların durdurulması gerektiğini belirtir. Böylece, BDSM aktiviteleri sırasında güvenliğiniz için bir çıkış noktası olacaktır.

 6. Ekipmanları doğru kullanın: BDSM oyuncakları ve araçları, doğru şekilde kullanılmalıdır. Ekipmanların nasıl kullanılacağına dair talimatları okumak ve uygulamak önemlidir.

 7. Güvenliği öncelikli tutun: BDSM, güvenli bir aktivitedir. Bu nedenle, güvenliği öncelikli tutmak ve oyuncuların rızası olmadan hiçbir şey yapmamak önemlidir.

 8. Toplulukla bağlantı kurun: BDSM topluluğu, yeni başlayan oyuncular için büyük bir destek kaynağıdır. Toplulukla bağlantı kurmak ve tecrübelerini paylaşmak, yeni başlayanlar için faydalı olabilir.

BDSM, güvenli, sağlıklı ve keyifli bir aktivite olabilir. Ancak, yeni başlayanların dikkatli olması, kendi sınırlarını bilmeleri ve güvenliği öncelikli tutmaları önemlidir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Sizlerin seslerinizi duyurabilmek için yorum yapmayı ihmal etmeyin. Dikkat çeken yorumları sizlerin sesinizi duyurmak için haberleştiriyoruz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.